Mum / rezin lentasy

 • Açyk şriftler bilen tygşytly mum / rezin lentasy

  Açyk şriftler bilen tygşytly mum / rezin lentasy

  Reňk : gara 、 gök 、 we ş.m.

  Material : mum / rezin.

  Şekil

  Aýratynlyklary: inçe örtük, arassa çap etmek, çap kellesine zeper ýetmeýär any Islendik enjama laýyk gelýär

 • Sürtülmä garşy güýçlendirilen mum / rezin lentasy

  Sürtülmä garşy güýçlendirilen mum / rezin lentasy

  Reňk : gara 、 gök 、 we ş.m.

  Material : mum / rezin.

  Şekil

  Aýratynlyklary: inçe örtük, arassa çap etmek, çap kellesine zeper ýetmeýär any Islendik enjama laýyk gelýär

 • Uglerod guşagynyň dürli görnüşleriniň ýörite ştrih kody

  Uglerod guşagynyň dürli görnüşleriniň ýörite ştrih kody

  Uglerod lentasy poliester filminiň bir gapdalynda syýa bilen örtülen we çap kellesiniň geýmezligi üçin çalgy bilen örtülen ştrih-kod çap ediş materiallarynyň täze görnüşidir.Esasan ştrih-kod printerine gabat gelmek üçin termiki geçiriş tehnologiýasyny ulanýar.Atylylyk we basyş lentanyň degişli teksti we ştrih koduny bellige geçirmegine sebäp bolýar.Gaplamak, logistika, önümçilik, söwda, geýim, hasaplaşyk we kitap ýaly dürli ugurlarda giňden ulanyldy.

 • Reňkli ýylylyk geçiriji lentalar

  Reňkli ýylylyk geçiriji lentalar

  Iň ýokary hilli we çap edilen ýazgylaryň öndürijiligi üçin ýylylyk geçiriji lentalar. Lentalar maslahat berilýän material üçin çap öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin ýörite işlenip düzülendir.Bu örtük, adatça mumdan ýa-da rezin formulasyndan ýasalýar.Malylylyk geçiriş çap edilende lenta bellik bilen çap kellesiniň arasynda işleýär we lentanyň örtülen tarapy bellige seredýär.