Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Zawodmy ýa-da söwdagärmi?

25 ýyllyk önümçilik tejribesi bolan zawod.

Nusgalar berlip bilnermi?

Mugt nusgalary goldaýarys.

Haýsy amal usullaryny goldaýarsyňyz?

EXW / FOB / DDP / CIF / DAP / DDU-ny goldaýarys.Tradehli söwda usullaryny goldaň.

Haýsy töleg usullaryny goldaýarsyňyz?

Paymenthli töleg usullaryny O / AT / TD / A Paypal edip bileris.

Gowşuryş wagtyňyz nähili?

Adatça 5 günüň içinde gutarýar.

Düzeltmegi goldaýarsyňyzmy?

Hawa, mugt düzýäris we dizaýn toparymyz bar.

Amazon ammaryna eltip bilersiňizmi?

Hawa, Amazon ammaryna eltip bileris.

Satuwdan soň hyzmatyňyz barmy?

Hawa.Satuwdan soňky hyzmat üçin hünärmen toparymyz bar.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?